Holandsko-KVTINOV KORZO s nvtvou parku Keukenhof a trhu sr v Alkmaaru - odjezd i z Novho Jina

30.4.-4.5.2014

HOLANDSKO-kvtinové korzo s návštvou parku Keukenhof a trhu sýr v Alkmaaru

Rotterdam-Delft-Haag-Alkmaar-Zaanse-Schans-Volendam-Keukenhof-Amsterdam + KVÉTINOVÉ KORZO
Další z ochutnávky : prohlídka rybáského msteka Volendam, skanzen Zaanse Schans v Zandamu (vtrné mlýny, deváky, staré devné domy ze 17. století, muzeum lodí, hodin), prohlídka centra Amsterdamu-námstí Dam. královský palác, muzeum Mme. Tussand ...

2.5.-6.5.2014

HOLANDSKO--kvtinové korzo s návštvou parku Keukenhof a trhu sýr

Allsmeer - Amsterdam - Alida Horce - Zaanse Schans - Den Haag - RotterdamZem tulipán, vtrných mlýn, sýr, kanál a fantastického kvtinového korza.

 


 

30.4.- 4.5.2014 se snídaní

 

PROGRAM :
1.den - ODJEZD Z R
odjezd ve veerních hodinách pes Nmecko do Holandska
2.den – ROTTERDAM – DELFT – HAAG
ráno píjezd do Holandska - zastávka v nejvtším evropském pístavu Rotterdam - monost výjezdu na vyhlídkovou v Euromast, pejezd k prohlídce starobylého msta Delft proslaveného fajáns, návštva hlavního msta Holandska Den Haag - prohlídka historického centra Haagu s vládními budovami Binnenhof, volno, ubytování v Holandsku v oblasti Alkmaaru, nocleh
3.den – ALKMAAR – ZAANSE SCHANS – KEUKENHOF - VOLENDAM   
snídan, celodenní program v Holandsku - odjezd na tradiní trh sýr v Alkmaaru, kolem poledne návštva nejznámjšího skanzenu v Holandsku Zaanse Schans v Zandamu (vtrné mlýny, deváky, sýry, staré devné domy ze 17. století, muzeum lodí, hodin), návštva typického rybáského msteka Volendam, pozd odpoledne prohlídka nejvtšího kvtinového parku v Holandsku – KEUKENHOF, návrat na nocleh
4.den – KVTINOVÉ KORZO – AMSTERDAM
snídan, dopoledne úast na unikátní jarní kvtinové akci v Holandsku -  KVTINOVÉ KORZO - prvod alegorických voz vyzdobených ivými kvtinami a kvtinovým aranmá, odpoledne pejezd do Amsterdamu na Muzejní námstí - monost návštvy Rijksmuzea, odpoledne pší prohlídka centra Amsterdamu - námstí Dam, Královský palác, muzeum Mme. Tussaud, volno, fakultativn projíka lodí po grachtech, procházka tvrtí ervených luceren, veer odjezd z Holandska pes Nmecko, noní pejezd
5.den - PÍJEZD DO R
píjezd do nástupních míst odpoledne

►►Cena zahrnuje :

dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar s moností obervení za K, 2 x ubytování, 2 x xnídan, prvodce 
Cena nezahrnuje :

Nástupní místa :
TRASA - Karviná, Havíov, Ostrava, Nový Jiín, Hranice, Perov, ( Zlín, Kromí ) Prostjov, Olomouc, Brno

PÍPLATKY ZA SVOZY
z nástupních míst - Karviná, Havíov, Ostrava, Frýdek-Místek 300 K
z nástupních míst - Nový Jiín, Val.Meziíí, Hranice, Zlín, Kromí 200 K

 

2.5.- 6.5.2014 - bez stravy


Allsmeer - Amsterdam - Alida Horce - Zaanse Schans - Den Haag - RotterdamZem tulipán, vtrných mlýn, sýr, kanál a fantastického kvtinového korza.

Program zájezdu:

1.den: odjezd z R v poledních hodinách, noní pejezd pes Nmecko do Holandska.

2.den: prohlídka skanzenu ZAANSE SCHANS s vtrnými mlýny, ukázkou výroby devák a sýr, odjezd do KEUKENHOFU - kvtinový park, v odpoledních hodinách pehlídka alegorických voz z jarních kvtin. Ve veerních hodinách odjezd na ubytování odjezd na ubytování v hotelu Ibis.

3.den: odjezd do HAAGU - návštva msteka miniatur Madurudam, návštva msta Scheveningen, okruní jízda nejvtším evropským pístavem ROTTERDAM, msto moderní architektury a umní. Pi zpátení cest krátká zastávka ve mst Delft s tradiními domy s vysokými štíty, vodními kanály, renesanními stavbami a s hrobky významných osobností. Návrat na ubytování.

4.den: návštva nejvtší kvtinové aukce kvtin v ALLSMEERU, odjezd do NAARDENU, zbytek dne bude patit korunovanímu mstu Nizozemska AMSTERDAMU - prohlídka msta, monost fakultativní projíky lodí po grachtech, námstí Dam, brusírna diamant. Odjezd do R ve veerních hodinách

5.den: návrat do R v odpoledních hodinách 

►►Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem, 2 x ubytování ve 2-3 lkových pokojích hotelu Ibis (jednolkové pokoje za píplatek), sluby prvodce, pojištní CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: vstupy a fakultativní výlety, komplexní cestovní pojištní v. storna 30,-K/os./den, píplatek za ubytování v jednolkovém pokoji 1.520,-K/os.

Doporuené kapesné: cca 40,- Euro

►►Nástupní místa: Hranice, Lipník n. Bevou, Perov, Olomouc, Prostjov, Vyškov, Brno, Velká Bíteš, Velké Meziíí, Jihlava, Praha, Plze. Za píplatek 200,-K (Opava, Ostrava, Havíov, Frýdek-Místek, Píbor, Nový Jiín)

 

 

Termny:

Termndospl osobaObjednvka
5 dn ve vybranm termnu6950,-Nezvazn objednat
22. - 26. 4. 20156950,-Nelze objednat
Dotzat se na nov termn