ecko - Krta - Rethymno-hotel Flisvos Beach *** - letecky i z Ostravy - polopenze

Termny:

Termndospl osoba oddt od FMdospl osoba FMObjednvka
8 dn ve vybranm termnu14929,---Nezvazn objednat
27. 5. - 3. 6. 2015-8990,-SLEVA
18929,-
14929,-
Nelze objednat
Dotzat se na nov termn
23. - 30. 9. 2015-8990,-SLEVA
19356,-
15356,-
Nelze objednat
Dotzat se na nov termn

Nebyl nalezen dn lnek.